Styrelsen

Styrelsen 2018

  • Ordförande: Jenni Airaksinen, agilityairaksinen(at)gmail.com
  • Sekreterare: Johanna Koivusaari
  • Kassör: Ulla-Stina Söderlund
  • Skolnings och träningsansvarig/ Vice ordförande: Heidi Hellström
  • Kansli- och prisansvarig: Erika Hautala
  • Marknadsföringsansvarig: Laura Lahti, uppdatering av hemsidan, och kalendern (vill du boka planen, kontakt 3 dagar innan)
  • Planansvarig: Maria Tikkaoja
  • Buffet ansvarig/Suppleant: Camilla Nordblad

Övre raden: Camilla, Erika, Johanna, Heidi, Laura, Maria & Ulla-Stina

Nedre raden: Jenni