Styrelsen

Styrelsen 2017

  • Ordförande: Jenni Airaksinen, agilityairaksinen(at)gmail.com
  • Sekreterare: Carina Frönäs
  • Skolnings och träningsansvarig/ Vice ordförande: Heidi Hellström
  • Kansli- och prisansvarig: Erika Hautala
  • Buffet ansvarig: Camilla Nordblad
  • Marknadsföringsansvarig: Johanna Koivusaari, uppdatering av hemsidan, och kalendern (vill du boka planen, kontakt 3 dagar innan)
  • Planansvarig: Laura Lahti
  • Kassör/Suppleant: Ulla-Stina Söderlund

 

 

 

 

Revisor: