Kurser

I Veikars i januari, torsdagen 14.1 – 1.4. 2021. Den ena gruppen i Veikars är en ledd grupp för de ekipage som under sommaren deltagit i nybörjar-, fortsättnings-, eller valpagility.

Vinterträningen i Malax hålls på tisdagar och kör igång 12.1 – 30.3. 2021.

Vinterns träningar är främst tänkt för ekipage som klarar av att träna på egen hand. (Förutom den ena gruppen i Veikars 2021)