Kurser

Höstens träningar inleds vecka 33 och pågår i 8 veckor.
Träningarna kostar 48€/24 stämplar för första hunden, 24€/12 stämplar för andra hunden.

Medlemmarna betalar träningen på föreningens konto FI656700820121315 före träningarna börjar. Använd referensnummer 1261 vid betalning.

Kvitto över betald träningsavgift och licens bör uppvisas vid första träningstillfället till träningsdragaren.

Valpagility

För hundar över 4 månader, kursen är planerad att börja vecka 33. Kursens längd 8 veckor.
Kursens pris: För medlemmar 73€ (25€ medlemsavgift + kursavgift) Övriga 80€
Hundens ålder minst 4 månader.
En viktig grundförutsättning är att ge valpen tid och en ordentlig grundskolning.
Kursinnehåll: I valpkursen lär man sej olika handlingsteknikers grunder och gör förberedande övningar på hinder (ej slalom). På kursen övar man belöningens timing, fokusering, bjudande av hinder och samarbete med hunden.

Anmälning:

Nybörjaragility

För hundar över 12 månader, kursen är planerad att börja vecka 33. 
Kursens längd 8 veckor. 
Kursinnehåll: På kursen går vi igenom agilityns grunder, bl.a. alla hinder. Träningen består av inlärning av enskilda hinder, korta hinderserier (max. 3 – 5 hinder) samt temaövningar. Hemövningarna består av att lära sig leka med hunden, ”kom”- kommando, frigörning, bjudande av hinder, fokusering och framåtsändning. Vi ger råd om uppvärmning före och nedvarvning efter träningen.
Krav: Ca en vecka innan kursstart ordnas ett lydnadstest. Uppgifterna är bla. Sitt-på kommando, inkallning, möta och gå förbi annan hund samt kunna följa i koppel och fritt följ. Testdagen meddelas deltagarna senare. 
Pris: För medlemmar 73€ (25€ medlemsavgift + kursavgift ). Övriga 80 €

Anmälning: