Kurser

Höstens 2018 träningar kostar 48 euro / 24 stämplar för första hunden och ja 24 euroa / 12 stämplar för andra hunden. (Ifall du har samlat ihop de 12 obligatoriska stämplar ifjol, annars dubbelavgift). Använd referensnummer 1261 vid betalning. Föreningens konto FI1656700820121315.

Grundlydnadskurs 6 gånger

För hundar över 4 mån oberoende av ras. (vaccinationerna bör vara i skick innan kursens början). Kursens målsättning är att lära hunden grundkunskaper för en trevlig vardag tillsammans med hunden, och grunder för nybörjaragility. ( kontroll av hunden under störning), plats, inkallning, följande av förare, kontakt mellan hund och förare, belöning av hund m.m.
Kursen håller Mira Granlund.

Pris för medlemmar ( medlemsavgift+ kursavgift ) 73 €, icke medlem 80€.

Kursen hålls söndagar 17-18 på BAC träningsplan på Högbacken. Första träningstillfället undantagsvis fredagen 17.8. Följande träningstillfällen är fre 17.8., sö 26.8., sö 2.9., sö 9.9., sö 16.9. och sö 23.9.

Anmälan börjar 30.7. Anmäl till höstens kurs genom at skicka ditt eget namn, telefonnummer, hundens namn, ålder och ras till mira.granlund(a)gmail.com.
Din plats bekräftas,efter att du betalat kursavgiften. Du får betalningsuppgifterna till din epost efter anmälan.

Nybörjaragility 8 gånger

För hundar över ett år, kursen inleds ti 7.8. (8 veckor). På kursen går vi igenom agilitys grunder, bl.a. alla hinder. Träningen består av inlärning av enskilda hinder, korta hinderserier (max. 3 – 5 hinder) samt temaövningar. Hemövningarna består av att lära sig leka med hunden, ”kom”- kommando, frigörning, bjudande av hinder, fokusering och framåtsändning. Vi ger råd om uppvärmning före och nedvarvning efter träningen.

För att få delta måste hunden bli godkänd i lydnadstestet, som ordnas må 23.7 klo 18.00 på föreningens plan på Älgvägen. Ingen förhandsanmälning till lydnastest.

Pris: För medlemmar (medlemsavgift + kursavgift) 73€, övriga 80 €

Anmälning och mera information: heidi.hellstrom(a)wsc.fi

De som tränar agility ska också ha en agilitylicens i kraft.

Nybörjaragility och grundlydnad 48 euro (referensnummer 1261) kursavgift och 25 euro medlemsavgift (refenrensnummer 1232). Ej medlemmar 80 euro (referensnummer 1261).

Medlemsavgift är  25 euro. Använd refenrensnummer 1232 vid betalning.