Kurser

Vårens 2018 träningar kostar 48 euro / 24 stämplar för första hunden och ja 24 euroa / 12 stämplar för andra hunden. (Ifall du har samlat ihop de 12 obligatoriska stämplar ifjol, annars dubbelavgift). Använd referensnummer 1261 vid betalning. Föreningens konto FI1656700820121315.

Nybörjaragility och grundlydnad 48 euro (referensnummer 1261) kursavgift och 25 euro medlemsavgift (refenrensnummer 1232). Ej medlemmar 80 euro (referensnummer 1261).

Medlemsavgift är  25 euro. Använd refenrensnummer 1232 vid betalning.