Kurser

Träningar startar i Veikars och på PAWS vecka 2 och fortsätter till vecka 13.
Pris för agiträningarna är Veikari 114€ och PAWS 126€, betalas på föreningens
konto FI1656700820121315 med referensnummer 1261 senast 6.1.2019. Med
samma betalningsuppgifter betalar man rallytokoträningarna, pris 95€. Kvitto
på betald träningsavgift uppvisas på första träningen. För vinterträningarna
betalar man hela priset för båda hundar, och i år får man inte betala dem med
stämplar.