Övriga kurser 2021

Tanja Kurikka är på kommande både på våren och hösten.

 

Elina Rönnholm kommer i maj-juni

 

Sanni Kariniemi kommer och drar skolning 4.9.2021.

 

Noggrannare tidpunkter klarnar senare.