Medlemskap

Medlemskap i Botnic Agility Club (BAC) kostar 25 € år 2018. Avgiften för familjemedlemmar är 15 € och för understödjande medlemmar 5€. För att bli medlem bör en medlemsansökan. När medlemsansökan har godkänts är medlemskapet ikraft. Medlemsavgiften betalas till BAC:s konto: FI1656700820121315.Använd referens 1232 då du betalar..

Som medlem i BAC får du:

 • Möjlighet att utveckla dig själv som hundägare.
 • Kontakt med kunniga instruktörer och skolare.
 • Träna med din hund på klubbens träningsplan då den är ledig.
 • Delta i klubbens alla informationsträffar och övriga aktiviteter.
 • Delta i klubbens kurser och tävlingar till lägre avgifter än icke medlemmar.
 • Delta i och påverka verksamheten på medlemsmöten och årsmöten.
 • Vara med och aktivt påverka klubbens utveckling
 • Och inte minst träffa nya vänner!

Som medlem i BAC bör du:

 • Se till att hunden är vaccinerad enligt FKK:s bestämmelser, läs mer på FKK:s sidor
 • Skaffa agilitylicens, läs mer här
 • Inte ta med löpande tikar till träningsplanen.
 • Följa de regler som finns för träningsplanen.
 • Betala medlems- och träningsavgifter inom utsatt tid.