Talkon och stämplar

Föreningens medlemmar ska samla ihop 12 stämplar för att ha en säker träningsplats för nästa år. Om medlemmen inte har samlat 12 stämplar, betalar man dubbelt pris. 3 av dessa stämplar bör komma från en officiell tävling.  Om man påbörjar nybörjaragility under hösten skall man samla in 6 stämplar. De som endast deltar i grundlydnaden behöver inte samla in en viss mängd stämplar utan måste delta som talkoarbetare i ett evenemang för att försäkra sig om en plats i eventuell kommande agilitygrupp.

Föreningens ordförande bokför alla medlemmars stämplar och meddelar medlemmen då denne samlat in sina 12 stämplar. Alla de stämplar som du samlar utöver detta får du av ordförande i slutet av året och dessa stämplar kan du sedan använda för att betala olika avgifter med.

Under året kommer alla träningsgrupper att bli tilldelade en mindre uppgift som de skall sköta utan att få stämpel för mödan. Exempel på uppgifter är att baka något till våra officiella tävlingar eller måla och fixa några hinder i samband med de egna träningarna. Mera info om detta fås senare under våren/hösten av träningsdragaren.

Du hittar kommande talkon i kalendern på vår webbsida. OBS! Kalendern uppdateras vartefter.

Efter att du samlat in dina ”obligatoriska” 12 stämplar kan du börja samla in stämplar som du senare kan använda till att betala vissa avgifter inom föreningen. Medlemsavgiften kan inte betalas med stämplar, likaså inte Strand cupens deltävling samt kurser och skolningar med utomstående tränare. Vårens, höstens och vinterns träningsavgifter kan betalas helt eller delvis med stämplar, likaså våra egna medlemstävlingar och officiella tävlingar. En stämpel är värd 2 euro och ett presentkort 10 euro.

Du kan samla in stämplar genom att anmäla dig till olika talkon under året:

  • Officiell tävling heldag 8 stämplar
  • Officiell tävling halvdag 4 stämplar
  • Inofficiell tävling (strandcup) 4 stämplar
  • Avslutningar 2 stämplar
  • Plantalko 1 stämpel
  • Gräsklippning 1 stämpel
  • Skaffning av sponsor 1 stämpel
  • Bakning 1 stämpel
  • Deltagande i årsmöte 1 stämpel
  • Träningsdragande 1 stämpel/påbörjad timme