Tanja Kurikka skolning 2021

Tanja Kurikka skolning 5 – 6. 6 och  21 – 22.8. 2021

Banträning för alla nivåers hundar.

Tanja säger: Varje hund är viktig! Välkomna alla ålders, nivåers och rasers hundar, oberoende om er målsättning är på elitnivå eller som en rolig hobby.