Årsmöte 10.2.2021!

Årsmöte 10.2.2021

Botnic Agility Club rf kallar alla sina medlemmar till

 ÅRSMÖTE

Årsmötet ordnas på distans.
Instruktioner för deltagande i mötet har skickats till medlemmarna via epost.

Stadgeenliga ärenden.

Välkommen med!