Vinterns träningar!

Vintersäsongen kör igång i november i Veikars och i januari
i Malax. Anmälningsanvisningarna hittar du i medlemsinfot.

Vinterns träningar är främst tänkt för ekipage som klarar av att träna på egen hand.

I januari-april kommer det i Veikars att ordnas en ledd grupp för de
ekipage som under sommaren deltagit i nybörjar-, fortsättnings- eller
valpagility.