Medlemskap

Medlemskap i Botnic Agility Club (BAC) 2021 kostar för en aktiv medlem 30€,  familjemedlemmar som bor i samma hushåll betalar 10 € och stödjande medlemmar betalar 5 €.

Man har också möjlighet att betala en engångssumma på 150 € och bli ständig medlem.
Medlemsavgiften betalas senast 28.3.2020 in på Botnic Agility Club:s konto
FI1656700820121315. Använd referensnummer 1232.

Årsmötet fastslog att den egenledda träningsavgiften är 25 € eller 13 stämplar.
Denna avgift berör de medlemmar som önskar nyttja plan och dess hinder
utan att delta i föreningens träningar. Avgiften gäller inte familjemedlemmar om den aktiva medlemmen deltar i föreningens verksamhet.

För att bli medlem bör en medlemsansökan sändas in. När medlemsansökan har godkänts (av styrelsen) är medlemskapet ikraft.  Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Som medlem i BAC får du:

 • Möjlighet att utveckla dig själv som hundägare.
 • Kontakt med kunniga instruktörer och skolare.
 • Träna med din hund på klubbens träningsplan då den är ledig.
 • Delta i klubbens alla informationsträffar och övriga aktiviteter.
 • Delta i klubbens kurser och tävlingar till lägre avgifter än icke medlemmar.
 • Delta i och påverka verksamheten på medlemsmöten och årsmöten.
 • Vara med och aktivt påverka klubbens utveckling.
 • Och inte minst träffa nya vänner!

Som medlem i BAC bör du:

 • Se till att hunden är vaccinerad enligt FKK:s bestämmelser
 • Skaffa agilitylicens, läs mer här
 • Betala medlems- och träningsavgifter inom utsatt tid.