Talkon och stämplar

Årsmötet beslöt att medlemmar under år 2022 ska samla in 12 stämplar
(varav 4 måste vara från en officiell tävling eller utställning) och tillhöra en kommitté för att
försäkra sig om en träningsplats 2023.

De som börjar träna i BAC under 2022 (nya medlemmar) behöver inte samla in stämplar under året för att försäkra sig om en träningsplats följande säsong, även om det är önskvärt.

Ifall en medlem av vägande skäl inte kan delta i talkoarbete under en officiell tävling kan hen i förväg vara i kontakt med styrelseordförande heidi.skjal(a)wsc.fi eller via messenger för att få en ersättande uppgift. Medlemmar som samlat in för få stämplar har möjlighet att delta i en ledd träningsgrupp endast om det finns ofyllda platser i den gruppen. Medlemmen betalar då dubbel träningsavgift.

Föreningens ordförande bokför alla medlemmars stämplar och meddelar medlemmen då hen samlat in sina ”obligatoriska” stämplar. Efter att du samlat in dina ”obligatoriska” stämplar kan du börja samla in stämplar som du senare kan använda till att betala vissa avgifter inom föreningen.
En stämpel är värd 2 euro och ett gåvokort är värt 10 euro.
Du kan samla in stämplar genom att anmäla dig till olika talkon under året:

  • Officiell tävling heldag 8 stämplar
  • Officiell tävling halvdag 4 stämplar
  • Vår- eller höstavslutning 2 stämplar
  • Plantalko 1 stämpel
  • Gräsklippning 1 stämpel
  • Värva ny sponsor 2 stämplar om värdet är under 100 €, annars 3 stämplar.
  • Bakning 2 stämplar
  • Deltagande i årsmöte 1 stämpel
  • Träningsdragande 3 stämplar per gång (inkluderar dragande+planering)
  • Besprutning av plan