Allmän corona-information inför Vasa Kenneldistrikts distriktsmästerskapstävlingar 23.3.2021

Allmän corona-information inför Vasa Kenneldistrikts distriktsmästerskapstävlingar 23.3.2021

 På grund av Coronapandemin arrangeras tävlingarna utan publik! Endast personer med direkt anknytning till tävlingarna får vistas på området.

Instruktioner för tävlingen – Läs noggrant igenom!

Vi följer aktivt med coronaläget och följer aktuella anvisningar från THL och OKM. Eventuella förändringar meddelar vi om så fort vi kan.

Alla måste göra sitt bästa för att skydda sig själva, andra tävlande, domaren och övriga tävlingsfunktionärer i samband med tävlingarna. Läs noggrant igenom tävlingsplatsens instruktioner! I och med att du anländer till tävlingsområdet förbinder du dig till att följa dessa!

Tävlingsområdets instruktioner

  • Du får inte komma på tävling om du, eller någon i din familj, har symptom som tyder på corona. Coronaviruset orsakar infektion i luftvägarna, vars symptom kan vara bl.a. hosta, feber, halsont, muskelvärk, huvudvärk och symptom från magtarmkanalen. Vi rekommenderar även att du inte deltar i tävlingarna om du under de 14 föregående dagarna innan tävlingen varit utomlands. Samma gäller om du 10 dagar innan tävlingen vistats utanför landskapet, i synnerhet i sådan områden som befinner sig i pandemins accelerations- eller spridningsfas.
  • Om du hör till någon riskgrupp, rekommenderar vi att du överväger huruvida det är nödvändigt att delta i tävlingarna.
  • Håll 2 meters säkerhetsavstånd till andra personer eller sällskap! Även under bangenomgång, vid köande till toaletter, vid anmälningspunkten och vid anslagstavlan.
  • Vi rekommenderar att man använder ansiktsmask på tävlingsområdet. Under den egna tävlingsprestationen och då man förflyttar sig till och från den behöver ingen mask användas.
  • Var mån om handhygienen! Handdesinfektionsmedel finns tillgängligt vid bägge portarna, vid WC, utanför kansliet och på parkeringen.
  • Kom ihåg säkerhetsavståndet, både på parkeringen och när du värmer upp hunden!
  • Hundarna bör hållas kopplade, på tävlingsområdet och i dess omgivning.

Mätning av hundar

  • Det ordnas INGET MÄTTILLFÄLLE i samband med tävlingen!